Individualni Coaching

Proces individualnega coachinga je namenjen vaši osebnostni in profesionalni rasti. V okviru coachinga delate na vaših lastnih izzivih, si postavljate cilje in jih dosledno dosegate.

Gre za voden proces, katerega namen je, da vas približa vašim življenjskim ali poslovnim ciljem. Zanj se odločajo osebe, ki so na večjih prelomnicah v svojem življenju, osebe, ki si preprosto želijo neke spremembe ali posamezniki, ki pri sebi želijo razviti dodatne veščine (npr. vodenje, asertivna komunikacija, boljše upravljanje s časom).

individialni-coaching