Intenzivni psihoedukacijski seminar – Coaching veščine

Namen in cilji
Nenehno povečevanje zahtev okolja predstavlja za posameznika tako izziv lastnega razvoja, kakor tudi vsakodnevne težave in stiske. Breme vkleščenosti med lastne zmogljivosti in pričakovanje delovnega ter zasebnega okolja je bistveno lažje prenašati, če imate “na rešitve usmerjeno” miselnost in ustrezne veščine – coaching veščine.

Prav to je namen psiho-edukacijskega programa Coaching veščine.

Vsebine programa
Program je sestavljen iz 6 modulov, ki se med seboj smiselno nadgrajujejo in zajemajo tako teoretični kot praktični del. Sklopi predvidevajo tudi vmesne aktivnosti (branje, video vsebine, analize, timsko delo, simulacije, igre vlog), tako da imajo udeleženci možnost poglobljenega učenja in učinkovite integracije znanja v veščino.

Ciljna skupina
Program je namenjen vsem, ki:

  • želijo vedeti več o coachingu (eni najbolj učinkovitih metod razvoja ljudi).
  • se želijo naučiti osnovnih veščin coachinga in jih uporabljati v praksi.
  • imajo željo privzeti bolj pozitivno, proaktivno in k rešitvam usmerjeno miselnost
  • ki želijo prevzemati vlogo coacha.
  • želijo pri svojem delu uporabljati elemente in veščine coachinga (npr. v vlogi vodje,
    kadrovski strokovnjaki).

Predznanje o coachingu NI POTREBNO.

Način dela
Način dela je delavniški, kar pomeni, da bo velik poudarek na prenosu pridobljenega teoretičnega znanja v prakso (tudi v spletni izvedbi). Zato je skupina omejena na maksimalno 16 udeležencev – prijave so odprte do zapolnitve prostih mest.

Udeleženci ob zaključku programa prejmejo certifikat o udeležbi.

PROGRAM

Petek, 10.september

 

9:00 – 12:00

Modul 1: Miselnost coacha in ABCD struktura

12:00 – 13:00

Kosilo

13:00 – 15:00

Modul 2: Vodenje z vprašanji in aktivno poslušanje

15:00 – 17:00

Modul 3: Postavljanje ciljev in sledenje napredku

  

Sobota, 11. september

 

9:00 – 12:00

Modul 4: Teorija treniranja in odpravljanje zastojev

12:00 – 13:00

Kosilo

13:00 – 15:00

Modul 5: Podajanje povratne informacije

15:00 – 17:00

Modul 6: Spremljanje učinkov coachinga

Nosilka programa

Asist. dr. Sabina Đuvelek, asistentka na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana in nosilka predmeta Organizacijski laboratorij.

Je organizacijska psihologinja in performance coach, ki se pri svojem delu in raziskovanju osredotoča predvsem na strateški razvoj zaposlenih in oblikovanje okolij, ki omogočajo kontinuirano profesionalno in osebno rast posameznika.

Kdaj in kje

10.-11. september 2021, v prostorih SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana (v primeru ustreznih epidemioloških razmer, v nasprotnem primeru bo izvedba online).

 

Podrobnejše informacije o seminarju lahko dobite pri koordinatorjih seminarja:

Psihološka svetovalnica: info@psiholoskasvetovalnica.si.

 

KOTIZACIJA in PRIJAVA
Udeležba na 1 modulu: 50,00 EUR
Udeležba na 6 modulih: 250,00 EUR
EARLY BIRD cena (6 modulov): 220,00 EUR *
*(velja za prijavljene do 16. 8. 2020)

Prijava je obvezna in možna do 3.9.2021.

PRIJAVNI OBRAZEC: https://forms.gle/kXKthV5zY8qXVidj8

Udeleženci plačajo kotizacijo na transakcijski račun SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana: SI56  3400 0101 5852 361 (Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana), s pripisom namena »Coaching seminar«.

 

SPLOŠNI POGOJI

Plačilo: Plačilo seminarja se poravna ob prijavi.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 20% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Seminarja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestilo o odpovedi je potrebno posredovati na naslov info@psiholoskasvetovalnica.si.

ZAUPNOST PODATKOV

Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.