Psihološka svetovalnica je prostor sodelovanja različnih strokovnjakov SFU Ljubljana z zunanjimi strokovnjaki – psihologi.

 

Naš namen je širjenje psiholoških storitev, povezovanje prakse s študijem Psihologije, razvoj psihologije kot stroke ter prostovoljstvo. Povezuje strokovnjake različnih področij ter tako lahko odgovarja na različne potrebe posameznikov in organizacij.

Sega na področje psihološke in klinične diagnostike, svetovanja v osebnih, partnerskih in družinskih stiskah, individualnega coachinga in coachinga organizacijam, psihoedukacije različnim populacijam ljudi ter razvijanju študentskih in strokovnih projektov.

Psihološka svetovalnica odgovarja tudi na potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana z razširjanjem mreže strokovnjakov za kar najbolj celostno obravnavo odraslih, mladostnikov in otrok.

V svetovalnici sodeluje pet izkušenih psihologov z različnih področij dela.

 Psihološke dejavnosti se izvajajo v prostorih SFU Ljubljana

PSIHODIAGNOSTIČNE STORITVE

Sposobnost za delo, psihične sposobnosti, sodni postopki itd.

PSIHOLOŠKO IN KLINIČNOPSIHOLOŠKO SVETOVANJE

Namen svetovanja je pomoč v procesu doseganja konstruktivnih sprememb za dosego večje kvalitete življenja.

INDIVIDUALNI COACHING

V kolikor želite, se lahko odločite za vključitev v proces individualnega coachinga, ki je namenjen vaši osebnostni in profesionalni rasti.

IZOBRAŽEVANJA

V okviru projekta ponujamo različna izobraževanja, seminarje in delavnice, tako z namenom osebnega kot strokovnega razvoja