Psihološko in Kliničnopsihološko Svetovanje​

z namenom pomoči v procesu doseganja konstruktivnih sprememb, izboljšanja medosebne komunikacije in opolnomočenosti za dosego večje kvalitete življenja.

V okviru svetovalnih storitev bo mogoča obravnava naslednjih težav:

 • depresivne motnje (npr. žalost, brezvoljnost, pomanjkanje energije, nespečnost);
 • tesnoba in strah
 • težave v medosebnih odnosih (npr. konflikti v družini, v partnerskem odnosu, na delovnem mestu)
 • vedenjske težave (zloraba alkohola ali drog, patološko hazardiranje, motnje prehranjevanja, samopoškodbe ali drugo nezaželeno vedenje);
 • psihosomatske motnje (npr. telesne bolečine ali nelagodje, ki je posledica psihičnega stresa, pomanjkanje apetita, motnje spanja, izgorelost…);
 • težave na osebnostnem področju (npr. težave v doživljanju sebe, obvladovanju čustev, delovna in socialna neučinkovitost, težave v medosebnih odnosih itd.);
 • spoprijemanje s hudimi telesnimi in duševnimi boleznimi
 • spoprijemanje z življenjskimi spremembami (izgube, upokojitev, bolezen, starost, odraščanje otrok itd);
 • posttravmatske stresne motnje;
 • psiho-fizična izgorelost, izguba volje in energije za aktivno življenje
 • podpora v procesu osebnostne rasti in opolnomočenja za razreševanje različnih življenjskih izzivov
 • podpora v procesu iskanja motivacije in ustvarjalnosti
 • podpora za žalujoče
 • podpora pri doseganju sprememb in vzdrževanju zdravega življenjskega stila
 • odvajanje od kajenja in drugih razvad ter zasvojenosti.
sfu-ljubljana