Sodelavci

Psihološka svetovalnica je prostor sodelovanja različnih strokovnjakov 
SFU Ljubljana z zunanjimi strokovnjaki – psihologi.

V svetovalnici sodeluje pet izkušenih psihologov z različnih področij dela.

Doc. dr. Andreja Poljanec

psihologinja

Marjana Zidar

klinična psihologinja

Doc. dr. Emil Benedik

klinični psiholog

Asist. dr. Sabina Đuvelek

psihologinja, coach

Nina Bras Meglič

klinična psihologinja